Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Przetargi na sprzedaż nieruchomości


Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Strzelcach Op. przy ul. Piłsudskiego 26
Status:
rozstrzygnięty
Adres:
Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 47-100 Strzelce Opolskie
Nr działki:
1149 , 1148/1 i 1148/2
Nr księgi wieczystej:
OP1S/00054179/6 i OP1S/00040801/5
Powierzchnia:
0,1680ha, 0,0846ha i 0,0269ha
Plan zagospodarowania przestrzennego:
UO1-usługi oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkola, natomiast równorzędne przeznaczenie to: usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna
Cena wywoławcza (netto):
1 000 000,00 zł
Data przetargu:
2 wrzesień 2021, 10:00
Kwota wadium:
100 000,00 zł
Data wniesienia wadium:
27 sierpień 2021, 14:00
ZAWIADOMIENIE

BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH

Ogłoszony na dzień 2.09.2021r. i przeprowadzony w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, obejmującej działkę nr 1149 z mapy 6 o pow. 0,1680ha zabudowaną budynkiem byłego przedszkola o powierzchni całkowitej 533m² oraz niezabudowane działki nr 1148/1 z mapy 6 o pow. 0,0846ha i nr 1148/2 z mapy 6 o pow. 0,0269ha. zakończył się wynikiem negatywnym.
Na działce nr 1149 znajduje się obiekt ujęty w Gminnej Ewidencji Zabytków jako WILLA- nr karty 57/1320, objęty ochroną konserwatorską na mocy ustaleń planu. Wszystkie działki przeznaczone do sprzedaży znajdują się w strefie „B”- ochrony konserwatorskiej dóbr kultury i elementów zabytkowych.
Dla działek nr 1149 i nr 1148/2 w Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00054179/6, natomiast dla działki nr 1148/1 prowadzona jest księga wieczysta nr Kw OP1S/00040801/5.
Zgodnie z zapisem ewidencji gruntów Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich działka nr 1149 posiada oznaczenie użytku Bi i Bz, a działki nr 1148/1 i nr 1148/2 posiadają oznaczenie użytku Bz.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 1.000.000zł.
Sprzedaż działki zabudowanej zwolniona jest od podatku VAT na podstawie art. 29a ust.8 i art. 43 ust.1 pkt.10) lit b) ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług. Natomiast sprzedaż niezabudowanych działek nastąpi z obowiązkiem zapłaty podatku VAT w wysokości 23%.
Wadium w wymaganej wysokości wpłaciła jedna osoba, która została dopuszczona do udziału w przetargu, jednak nie zaoferowała postąpienia ponad cenę wywoławczą.

Pliki do pobrania:

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Renata Adamiec (2021-06-30 09:30:57)
Informację zmodyfikował(a): Renata Adamiec (2021-09-10 09:08:40)
Liczba odwiedzin: 433
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 3551443
Data aktualizacji: 20 październik 2021
design by fast4net

Zamknij