Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Menu główne

Aktualności

back + Powiększ tekst Zmniejsz tekst ‹‹ powrót Drukuj
Data dodania: 26 sierpnia 2019
Wnioski o najem lokali mieszkalnych/socjalnych przyjmowane są w Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich przy ul. Zamkowej 2 w pokoju nr 5 na I piętrze.
Od dnia 1.09.2017r. wnioski o najem lokali mieszkalnych/socjalnych rozpatruje się zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/263/2017 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie określenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Strzelce Opolskie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o dochodach, uzyskanych w okresie 3 ostatnich miesięcy poprzedzających datę jego złożenia, przez wszystkich pełnoletnich członków gospodarstwa domowego, ubiegających się o mieszkanie komunalne.

Za dochód uważa się wszystkie przychody po odliczeniu kosztów ich uzyskania oraz składek na ubezpieczenia emerytalne, chorobowe i rentowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych. Wnioskodawca zobowiązany jest do informowania o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację wniosku, w tym wysokości dochodu oraz liczby osób w gospodarstwie domowym oraz do aktualizacji wniosku co najmniej raz w roku. Brak wykonania tego obowiązku stanowi podstawę do nieuwzględnienia go w wykazie osób ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy. Wykaz wnioskodawców ubiegających się o najem mieszkania z zasobu gminy sporządza się dwa razy w roku, na dzień 31 marca oraz 30 września.

Projekt listy wnioskodawców uprawnionych przez Komisję Mieszkaniową Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich i Gminnym Zarządzie Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich oraz na stronie internetowej: www.gzmk.strzelceopolskie.pl, na okres 14 dni. W tym terminie istnieje możliwość wnoszenia pisemnych uwag i zastrzeżeń. Lista podlega ostatecznemu zatwierdzeniu przez Burmistrza Strzelec Opolskich w terminie 30 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości, po uprzednim rozpatrzeniu wniesionych do niej uwag i zastrzeżeń.

Rejestr zmian podstrony
Informację wprowadził(a): Aneta Łukasiewicz (2019-08-26 10:39:35)
Informację zmodyfikował(a): Aneta Łukasiewicz (2019-08-26 10:39:54)
Liczba odwiedzin: 142
Do góryStopka

Licznik odwiedzin: 2659737
Data aktualizacji: 21 lutego 2020
design by fast4net

Zamknij