Oficjalny portal Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Menu główne

Aktualności

Data dodania: 8 maja 2019
Zgodnie z § 34 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych ...

Data dodania: 18 kwietnia 2019
Życzenia zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych, obfitości na świątecznym stole oraz wiosennego nastroju w gronie najbliższych składają Dyrektor i pracownicy Gminnego Zarządu Mienia Komunalnego w Strzelcach Opolskich

Data dodania: 26 marca 2019
Uprzejmie informujemy, że z dniem 23 marca 2019r. weszła w życie uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie zasad przeprowadzania naboru wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych objętych ustawą o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych ...

Data dodania: 8 lutego 2019
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ,,Wieloletnim programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Strzelce Opolskie na lata 2017-2021" uchwalonym 31.05.2017 r. przez Radę Miejską w Strzelcach Opolskich, Burmistrz Strzelec Opolskich wydał Zarządzenie Nr 25/2019 z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie nowej stawki czynszu za ...

Ogłoszenia i komunikaty

Przetargi na sprzedaż nieruchomości

III ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gminnej położonej w Strzelcach Opolskich przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 26

Adres:
Marszałka Józefa Piłsudskiego 26, 47-100 Strzelce Opolskie
Plan zagospodarowania przestrzennego:
UO1-teren usług oświaty, sportu i rekreacji, szkoła i przedszkola, równorzędne przeznaczenie - usługi nieuciążliwe, usługi użyteczności publicznej oraz zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna
Nr działki:
1149, 1148/1, 1148/2
Powierzchnia:
0,2795 ha
Cena wywoławcza (netto):
1 200 000,00 zł
Data przetargu:
10 października 2019, 10:00
Nr księgi wieczystej:
OP1S/00054179/6, OP1S/00040801/5
Status:
ogłoszonyStopka

Licznik odwiedzin: 2443682
Data aktualizacji: 16 sierpnia 2019
design by fast4net

Zamknij